Demiryolu Taşımacılığı

Kapıdan Kapıya Çözümler

Demiryolu ve demiryolu ile yapılan intermodal konteyner taşımalarına sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik politikalarımız gereği büyük bir önem veriyoruz.  Siz müşterilerine daha çevreci ve sürdürülebilir taşımacılık alternatifi olan demiryolu taşımacılığı ile kapıdan kapıya hizmet çözümleri sunuyoruz.

Network Project Lojistik A.Ş. Doğu Avrupa, Orta Doğu, Rusya, BDT ülkelerine / ülkelerinden yapılan ithalat ve ihracat yüklemelerinde demiryolu ile vagon üstü ya da sınırda teslim olarak hizmet vermektedir. Mal cinsine göre uygun vagonları seçmekte ve taşımaları kaliteli ortamlarda yapmakta olan Network Project Lojistik A.Ş., demiryolu taşımacılığının uluslararası yük taşıma pazarındaki aktivitesini arttırmak için yeni projeleri takip etmekte, bu sayede taşıma süresi ve navlunda rekabet yaratmaktadır

Limanlara gelen yüklerin ve konteynerlerin demiryolu ile üçüncü ülkelere aktarılması ve nihai alıcıya ulaştırılması da hizmetleri arasında olan Network Project Lojistik A.Ş., demiryolu hat açıklıklarının farklı olduğu istasyonlarda vagon dingillerinin (boji) değişmesi ya da vagonların aktarılması işlemlerini profesyonel teknik ekibi ile en hızlı şekilde gerçekleştirmektedir.

COTIF Nedir?

COTIF (Convention Concerning International Carriage by Rail), Uluslararası Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Sözleşmedir. Demiryolu taşımalarına, vagonların kullanımına, işletimine ilişkin tüm kural ve sorumlulukları belirleyen uluslararası konvansiyondur.

COTIF’in temelleri; 19. Yüzyılın sonlarında Avrupa ülkeleri arasındaki demiryolu taşımacılığını standartlara bağlama ve tek tip demiryolu kullanma fikri ile doğmuştur.  20. Yüzyılın başında İsviçre temel idare ve gözetim rolünü üslendiği bir yapı kurulmuştur.  Bu yapı 1956’da değişikliğe uğramış Avrupa ülkelerinin oluşturduğu bir komite kurulmuştur. Ancak bu yeni yapı da çağın gereklerini karşılamadığı gerekçesiyle 1980 yılında Bern’de “Uluslararası Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Sözleşme” (COTIF) imzalanmıştır. 

Yükünüzün cinsine ve miktarına göre kapalı, platform veya open top vagonlar ile multimodal, intermodal veya direkt demiryolu taşımacılık hizmeti sunuyoruz. Ağırlıklı olarak Orta Asya ve Avrupa demiryolu hatlarında hem SMGS hem CIM sözleşmeleri altında hizmet veriyoruz.

Orta Asya ve Avrupa’da Demiryolu Hizmeti

Yükünüzün cinsine ve miktarına göre kapalı, platform veya open top vagonlar ile multimodal, intermodal veya direkt demiryolu taşımacılık hizmeti sunuyoruz. Ağırlıklı olarak Orta Asya ve Avrupa demiryolu hatlarında hem SMGS hem CIM sözleşmeleri altında hizmet veriyoruz.

CIM  ve SMGS

CIM Uluslararası demiryolu eşya taşıma sözleşmesidir. Orijinali Fransızca’dan gelmekte (contrat de transport international ferroviaire des marchandises). CIM hem demiryolu taşımasının parçası tüm tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme, hem de bu sözleşme çerçevesinde hazırlanan uluslararası demiryolu taşıma belgesinin adı.

SMGS de Avrupa’daki CIM gibi Doğu Avrupa ve Asya ülkeleri demiryolu idarelerinin yük taşımacılığına ilişkin yaptığı iş birliği anlaşması ve demiryolu taşıma belgesidir.