Lojistik Nedir?

Günümüzde lojistiğin en çok kabul görmüş tanımı “Lojistik müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir” şeklindedir.

20 yüzyılında başında askeri alanda kullanılmaya başlayan lojistik kavramı 2. Sanayi devrimi ile de birlikte iş dünyasında da kullanılmaya başladı. CSCMP’nin (Council of Supply Chain Management Professionals) 1998 yılında yaptığı tanıma kadar askeriyeden üniversitelere kadar değişik disiplinlerdeki kesimler tarafından birçok farklı tanım yapılmıştır.

1998 yılında bu karışıklığın önüne geçmek için CSCMP tarafından lojistiğin tanımı “Lojistik müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddesinin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin, etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir” olarak açıklanmıştır.

15 yıl boyunca bu tanımda bir değişiklik olmadan en çok kabul gören lojistik tanımı olmuştur. 2002 yılında Geri Dönüş Lojistiği kavramını da tanımın içerisine eklemiştir. “Lojistik müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir”şeklinde revizyon yapılmıştır.